به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا،رقابت های دوومیدانی معلولان بازی های کشورهای اسلامی با برگزاری رقابت های پرتاب دیسک F.56 در ورزشگاه المپیک باکو و بار حضور هشت پرتابگر از کشورهای ایران و امارات (٢ نفر)، سوریه، امارات، آذربایجان، سیرالئون و مراکش پیگیری شد.علی محمدیاری یکی از دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که به ترتیب رکوردهای ٣٩٠٥١ متر، ٤٢.٢١ متر، ٤٠.٣٣ متر، ٤٢.٩٣ متر. ٤١.٣٤ متر و ٤٣.٠٨ متر را در پرتاب های اول تا ششم ثبت کرد.

برای علیرضا قلعه ناصری دیگر پرتابگر دیسک کشورمان در این رقابت ها نیز در پرتاب های اول تا ششم به ترتیب رکوردهای ٤١.٩١ متر، ٤٢.١٧ متر، ٤١.٩١ متر، ٤٢.٧٠ متر، ٤٠.٣٣ متر و ٣٧.١٦ متر ثبت شد.

بدین ترتیب پرتاب ششم محمدیاری و چهارم قلعه ناصری به عنوان بهترین پرتاب آنها، ملاک محاسبه برای تعیین رده بندی قرار گرفت.بر این اساس و با توجه به مجموع پرتاب های انجام شده توسط دیگر شرکت کنندگان، علی محمدیاری با قرار گرفتن در رده نخست مدال طلا گرفت و علیرضا قلعه ناصری هم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. نماینده آذربایجان هم صاحب مدال برنز شد.