به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ یوونتوس با آرایشى نزدیک به 1-4-1-4 وارد میدان شد اما وقتى صاحب توپ بود از هرجناح دفاع آن سمت به خط هافبک اضافه می شد و ترکیب را تبدیل به 1-6-3 می کرد تا بتواند از تمام عرض زمین استفاده کند.

آنها سعى داشتند با حفظ توپ از طریق برترى عددى در خط هافبک نسبت به تیم رئال مادرید و استفاده از تمام عرض زمین فشردگى خطوط دفاعى و هافبک تیم مادریدی را باز کنند اما در مقابل با حمله سریع تیم رئال مادرید مواجه شده و دروازه خود را باز شده دیدند.

در این زمان بود که همزمان دو مدافع کنارى یوونتوس به خط هافبک اضافه شدند تا بیش از پیش نسبت به تیم رئال مادرید صاحب برترى در تعداد نفرات شوند و در این زمان مانژوکیچ به خط حمله هدف نزدیک تر می شد تا با تعداد بیشترى در محوطه جریمه مادریدی ها حضور داشته باشند که از این طریق به نتیجه هم رسیدند و گل مساوی را به ثمر رساندند.

اما در مقابل تیم رئال با سیستم 2-1-3-4 که در دفاع به سیستم 2-4-4 خطى تبدیل می شد بازی می کرد که در این بین نقش محورى ایسکو بیش از پیش حائز اهمیت بود. او تقریباً نقش بازیکن آزاد در مقابل سه هافبک مخرب، پاسور و هوشمند تیم رئال ایفاى نقش می کرد.

تفاوت دو تیم در حفظ توپ در تیم یوونتوس از طریق برترى نفرى بود که رئال این کار را به خصوص در نیمه دوم با پرس از منطقه دفاعى گورخرها خنثى کرد اما حفظ توپ در تیم رئال مادرید از طریق پاس در فضاهاى حتى اندک و قدرت حفظ توپ انفرادى و پا به توپ خط هافبک و اضافه شدن به موقع دو دفاع کنارى این تیم به این خط صورت می گرفت.

photo_2017-06-04_02-32-41

شاید خیلی ها براین عقیده باشند که تیم رئال با استفاده از ضدحمله موفق به زدن گل به خصوص روی گل هاى اول و دوم شد در صورتی که اینطور نبود بلکه از طریق حملات سریع توانست به این توفیق دست پیدا کند و جا دارد که تاکید کنم فرق ضد حمله و حمله سریع در تعداد پاس هاى داده شده تا رسیدن به گل می باشد که در ضدحمله دو و یا حداکثر با سه ضرب توپ وارد دروازه می شود اما حمله سریع تعداد پاس ها بالاتر بوده اما با سرعت زیاد و اضافه شدن بیشتر بازیکنان تیم در زمان اندکى به گل دست پیدا می کنند که در این نوع حمله نقش زمان و انتخاب نوع پاس بسیار حائز اهمیت است که این در بازى رئال مادرید کاملاً مشهود بود.

این فینال من را بر عقیده خودم در نقش بازیکنان با قدرت حفظ توپ و پابه توپ شدن و صاحب اعتماد به نفس اجراى آن استوارتر کرد و همچنین استفاده مجموع سیستم ها در زمان ها و شرایط مختلف بازى پررنگ تر جلوه می کرد و درس بزرگى بود براى تمام ارکان یک باشگاه از مدیریت تا مربى و بازیکن و به خصوص تماشاگران و طرفداران.