به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مدیرعامل باشگاه استقلال در دیدار با یادگار حضرت امام، گزارشی از آخرین شرایط باشگاه استقلال ارایه و در مورد شرایط ورزش و فوتبال کشور صحبت هایی را بیان داشت.

سیدحسن خمینی، یادگار امام راحل، هم مطالبی را درخصوص تیم استقلال و فوتبال ایران برای مدیرعامل باشگاه استقلال بیان کرد.

 

8888(4)