به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، به دنبال  طرح برخی مطالب منتسب به جلسه  روز گذشته کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، روابط عمومی فدراسیون ضمن رد این مسائل تاکید کرد که هرگونه خبر پیرامون مفاد این جلسه به صورت رسمی از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی خواهد شد.

بر این اساس، طرح برخی مطالب غیر رسمی در این باره مورد تایید نیست.