به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در لیست جدید پنج رشته از جمله بیس‌بال – سافتبال 2 ماده، کاراته 8 وزن کاتای زنان و مردان کومیته 3 وزن که اعلام خواهد شد، اسکیت بردینگ 4 ماده پارک زنان و مردان، اسپرینت زنان و مردان، ورزش‌های کوهنوردی 2 ماده و موج‌سواری 2 ماده میهمانان توکیو خواهند بود.

همچنین در دیگر رشته‌ها نیز در بخش ورزش‌های آبی 49 ماده شامل شیرجه 3 متر زنان و مردان، 10 متر زنان و مردان، 3 متر نمایشی زنان و مردان، 10 متر نمایشی زنان و مردان، در شنای ماراتن 10 کیلومتر ماراتن زنان و مردان، در بخش شنای آزاد 50 متر آزاد زنان و مردان، 100 متر آزاد زنان و مردان، 200 متر آزاد زنان و مردان، 400 متر آزاد زنان و مردان، 800  متر آزاد زنان و مردان، 1500 متر آزاد زنان و مردان، 100 متر کرال پشت زنان و مردان، 200 متر کرال پشت زنان و مردان، 100 متر قورباغه زنان و مردان، 200 متر قورباغه زنان و مردان، 100 متر پروانه زنان و مردان، 200 متر پروانه زنان و مردان، 200 متر مختلط زنان و مردان، 400 متر مختلط زنان و مردان، 4 در 100 متر آزاد زنان و مردان، 4 در 200 متر آزاد زنان و مردان، 4 در 100 متر میکس، 4 در 100 متر میکس (ماده جدید در المپیک توکیو)، در بخش واترپلو: 12 تیم مردان، 10 تیم زنان، تیراندازی با کمان 5 ماده کامپوند انفرادی زنان و مردان، کامپوند تیمی زنان و مردان و میکس تیمی حاضر خواهند بود.

همچنین اعضای هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفتند در دوومیدانی 48 ماده را به المپیک 2020 اضافه کنند که 100، 200، 400، 800، 1500، 5 هزار و 10 هزار متر مردان و زنان، 110 متر با مانع مردان، 100 متر با مانع زنان، 400 متر با مانع زنان و مردان، 3 هزار متر پرش با مانع زنان و مردان، 4 در 100 متر امدادی زنان و مردان، 4 در 400 متر امدادی زنان و مردان، پرش ارتفاع زنان و مردان، پرش با نیزه زنان و مردان، پرش طول زنان و مردان، پرش سه گام زنان و مردان، پرتاب وزنه زنان و مردان، پرتاب دیسک زنان و مردان، پرتاب چکش زنان و مردان، پرتاب نیزه زنان و مردان، دهگانه، هفت‌گانه، پیاده‌روی 20 کیلومتر زنان و مردان، ماراتن زنان و مردان، پیاده‌روی 50 کیلومتر مردان، 4 در 400 متر میکس (ماده جدید در المپیک توکیو) را شامل می‌شوند.

همچنین در بدمینتون 5 ماده، بسکتبال 4 ماده، بوکس 13 وزن، کانوئینگ 16 ماده، دوچرخه سواری 22 ماده، سوارکاری 6 ماده، شمشیربازی 12 ماده، فوتبال 2 ماده، گلف 2 ماده، ژیمناستیک 18 ماده، هندبال 2 ماده، هاکی 2 ماده، جودو 15 وزن، پنجگانه مدرن 5 ماده، روئینگ 14 ماده، راگبی 2 ماده، تیراندازی 15 ماده، تنیس روی میز 5 ماده، تکواندو 8 وزن، تنیس 5 ماده، سه گانه 3 ماده، والیبال 4 ماده، وزنه برداری 14 وزن، کشتی 18 وزن هستند که ورزشکاران کشورها با یکدیگر به رقابت می پردازند.