به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، جعفر سطوتی، سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت:تا کنون چند جلسه در سال 96 از سوی دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان برگزار شده و مشکلات و مسائل مسئولین کمیته فرهنگی در این جلسات بیان شده است.

وی ادامه داد: فرهنگ کار ورزشی در کشورهای مختلف متفاوت است و در کشور ما عمدتا روی یک مقوله فرهنگی نگاه می شود.

سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت:باید از بودجه ی عمومی برای فرهنگ ورزشی استفاده کرد تا خروجی فرهنگی مثل ارتقای هویت و ارتقای سلامت تقویت شود.

سطوتی اظهار داشت :کار فرهنگی در ورزش هایی مثل گلف این است که این ورزش را معرفی کنیم تا با استقبال بیشتری مواجه شود و افراد بیشتری به آن مراجعه کنند.

وی ادامه داد:فدراسیون ها باید بیان کنند که وزارت ورزش و جوانان به عنوان شریک موضوع چه سهمی را در این زمینه می تواند داشته باشد.

سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد:در گذشته در سازمان ملی جوانان برنامه فرهنگی تربیتی در خصوص جوانان داشتیم که از این برنامه می خواهیم استفاده هایی در حوزه ورزش کنیم.

وی افزود:در سال 84 در شورای انقلاب فرهنگی کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی تشکیل شد ولی متاسفانه از سوی سازمان تربیت بدنی پیگیری صورت نگرفت تا مصوبه و تولید برنامه ای را در پی داشته باشد.

سطوتی اظهار داشت:ما این کمیسیون را فرصتی در نظر می گیریم تا دستگاه های اجرایی رادر توسعه ورزش کشور باب کنیم.

سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان کرد:کمیسیون فرهنگی ورزش کشور فرصت بزرگی است که از طریق آن به تنظیم مقررات فرهنگ ورزش کشور می توان کمک کرد .

گفتنی است؛ فریدون یوسف شاهی دبیر ،خانم محبوبه مرادی رییس کمیته فرهنگی فدراسیون گلف،خانم رجبی مدیر گروه برنامه ریزی توسه فرهنگی،آقای قاسمی معاون دفتر فرهنگی و آقای رجبی کارشناس دفتر از دیگر حاضرین در این جلسه بودند.