به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، شصت و نهمین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز در محل کمیته برگزار و پیش نویس اساسنامه ارسالی کمیته ملی المپیک به IOC که مورد تایید اولیه  کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته و به کمیته ملی المپیک کشورمان ارسال شد در نشست امروز هیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا ظرف 48 ساعت برای اعضای مجمع ارسال گردد.

لازم به ذکر است که این پیش نویس که مورد تایید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است برای طرح در هیات وزیران  به وزارت ورزش و جوانان نیز ارسال خواهد شد.

دومین دستور جلسه هیات اجرایی، بررسی پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیونها بود که به تازگی از سوی معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به کمیته ارسال شده است. در این خصوص مقرر شد هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بر اجرا شدن روند صحیح و قانونی تصویب این اساسنامه مطابق با مقررات و دستورالعمل فدراسیونهای بین المللی و همچنین فرایندی که در اساسنامه فدراسیونها درج شده تاکید مجدد نماید.