به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پس از برگزاری هفته چهارم نتایج ذیل بدست آمد:

باشگاه مناطق نفت خیز بازی را به باشگاه ماندگار واگذار کرد.آکادمی صالحی مقابل شرکت فروزنده لرستان باخت.شرکت ملی حفاری ، آکادمی صالحی را برد.در مسابقات عقب افتاده های هفته گذشته، شرکت ملی حفاری توانست از سد مناطق نفت خیز عبور کند.

باشگاه ماندگار،شرکت فروزنده لرستان را برد.در این هفته تیم مبارزان شهرداری پاکدشت غایب بود و بازنده دو بازی با تیم های باشگاه ماندگار و شرکت فروزنده لرستان اعلام شد.