به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بیژن حیدری داور دربی85 که یک پزشک جراح است، پیش از آغاز کار قضاوت در هیات پزشکی ورزشی همدان فعالیت می کرده است و این عکس هم متعلق به زمانی است که او به عنوان پزشک در کنار زمین فوتبال حاضر می شد.