به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عیسی ساوه شمشکی درباره مسابقات بین المللی رول اسکی به سایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: فدراسیون اسکی نخستین دوره مسابقات بین المللی رول اسکی را در روزهای هفتم و هشتم آبان ماه و تحت نظر نماینده فدراسیون جهانی اسکی برگزار کرد. سه ورزشکار ما هم که می خواهند در ماده کراس کانتری اسکی صحرانوردی تمرین کنند در این مسابقات شرکت کردند.

وی افزود: ابوالفضل خطیبی، مهدی حسین زاده و الهه قلی پور در این مسابقات شرکت کردند که ابوالفضل خطیبی عنوان قهرمانی را کسب کرد. مهدی حسین زاده و الهه قلی پور هم در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در مجموع مسابقات هم خطیبی در میان بیست ورزشکار شرکت کننده هشتم شد و قلی پور هم در جایگاه پنجم قرار گرفت.

رئیس فدراسیون پارا اسکی ایران درخصوص ابوالفضل خطیبی اظهار داشت: خطیبی ورزشکاری از استان مازندران است که در رشته های کشتی، شنا، دوی ۴۰۰ متر و اسکی آلپاین فعالیت کرده و قصد دارد در اسکی صحرانوردی هم فعالیت کند. خطیبی با یک هفته تمرین در مسابقات شرکت کرد و عنوان هشتم را در میات بیست شرکت کننده به دست آورد.

ساوه شمشکی گفت: قصد داریم ابوالفضل خطیبی، مهدی حسین زاده، حسن میرزاحسینی و الهه قلی پور، چهار ورزشکار، دو مربی و یک داور را به کمپ آلمان اعزام کنیم. ورزشکاران از ۲۰ تا ۲۸ دی ماه در این کمپ شرکت می کنند.