به گزارش گروه ورزشی برنا، انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز جمعه 12 آبان در محل سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر برگزار می گردد و ورزشکاران واجد شرایط رای دهنده با ارایه شناسنامه و یا کارت ملی، IDکارت شناسایی خود را جهت حضور در رای گیری، در محل فوق تحویل خواهند گرفت.