به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، جلسه فدراسیون بین المللی کشتی با کمربند در خلال مسابقات جام اُپن اروپا روز 18 آذرماه در شهر ویلنیوس کشور لیتوانی برگزار می شود.

عیسی مومنی رئیس شورای کشتی با کمربند آسیا و مسئول کمیته کشتی های سنتی فدراسیون کشتی با دعوت گینتاس ویلیتا رئیس کمیته جهانی کشتی با کمربند اتحادیه جهانی در این جلسه حضور خواهد یافت.