به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کلاس استاژ داوری درجه 3 کشتی آزاد و فرنگی روزهای 5 تا 8 آذرماه در شهر اهواز برگزار می شود.

همچنین یک کلاس استاژ داوری درجه سه کشتی نیز روزهای 18 تا 21 آذرماه به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.