به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی جهانی تکواندوکاران در ماه "نوامبر" را اعلام کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان مسابقات ماه "اکتبر" 2017 لحاظ شده است.

در این رنکینگ امتیازات سال 2013 به طور کل از جدول رده‌بندی حذف و از امتیازات 2014 و 2015 به ترتیب 75 و 50 درصد کسر شده است. همچنین با اعلام رنکینگ ماه جدید، 25 درصد از امتیاز ماه مشابه سال قبل در سال 2016 کسر خواهد شد.

با اعلام آخرین رده‌بندی از سوی فدراسیون جهانی، آرمین‌ هادی‌پور در وزن 54- کیلوگرم همچنان در رده دوم جدول قرار دارد، فرزان عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم نیز جایگاه خود را در رده سوم حفظ کرد.

میرهاشم حسینی رده هشتم جدول وزن 63- کیلوگرم را در اختیار دارد و ابوالفضل یعقوبی نیز در رده پانزدهم وزن 68- کیلوگرم قرار دارد.

مسعود حجی زواره نماینده وزن پنجم کشورمان رده پنجمی خود را در جدول فدراسیون جهانی حفظ کرده است، مهدی خدابخشی نیز در جایگاه هشتم وزن 80- کیلوگرم قرار دارد.

احمد محمدی در وزن 87- کیلوگرم با کسب مدال طلای تورنمنت آزاد صربستان و سه پله صعود رده چهاردهم این وزن را به خود اختصاص داده است و سعید رجبی دیگر نماینده کشورمان در این وزن رده 33 جدول را در اختیار دارد.

سجاد مردانی نماینده سنگین وزن کشورمان (87+ کیلوگرم) نیز همچنان در رده سوم جدول قرار دارد. 

در گروه زنان فاطمه مداحی در وزن 46- کیلوگرم در رده 42 قرار دارد، ناهید کیانی هوگوپوش وزن 49- کیلوگرم کشورمان رده 47 را در اختیار دارد و سودابه پورصادقی نیز در رده 71 جای گرفته است.

طیبه پارسا در وزن 57- کیلوگرم در رده 57 باقی ماند. کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن 62- کیلوگرم کشورمان نیز که با توجه به مصدومیتش پس از رقابت‌ها جهانی در هیچ رویدادی حضور نداشته رده پانزدهم این وزن را به خود اختصاص داده است. زهرا شجاعی در این وزن در جایگاه 46 قرار دارد و پریسا جوادی نیز رده 48 جدول را به خود اختصاص داد.

زهرا پوراسماعیل تکواندوکار وزن 73- کیلوگرم همچنان در جایگاه چهاردهم قرار دارد و اکرم خدابنده در وزن 73+ کیلوگرم در رده نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

***رنکینگ جهانی

وزن 54- کیلوگرم:

1- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی 235/60 امتیاز

2- "آرمین هادی‌پور" از ایران با 213 امتیاز

3- "جک وولی" از ایرلند با 192/68 امتیاز

...

22- "مهدی اسحاقی" از ایران با 57/70 امتیاز 

23- "ابراهیم صفری" از ایران 56 امتیاز

وزن 58- کیلوگرم:

1- "کارلوس ناوارو" از مکزیک با 358/54 امتیاز

2- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی 329/78 امتیاز

3- "فرزان عاشورزاده" از ایران 304/88 امتیاز 

...

28- "محمد کاظمی" از ایران با 75/25 امتیاز

وزن 63- کیلوگرم:

1- "جوآد آچاب" از بلژیک با 278/88 امتیاز

2- "شوای ژائو" از چین با 174/31 امتیاز

3- "لوره بریسس" از کرواسی با 162/56 امتیاز

...

8- "میرهاشم حسینی" از ایران با 112 امتیاز 

...

24- "امیرمحمدبخشی" از ایران با 60 امتیاز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی جهانی تکواندوکاران در ماه "نوامبر" را اعلام کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان مسابقات ماه "اکتبر" 2017 لحاظ شده است.

در این رنکینگ امتیازات سال 2013 به طور کل از جدول رده‌بندی حذف و از امتیازات 2014 و 2015 به ترتیب 75 و 50 درصد کسر شده است. همچنین با اعلام رنکینگ ماه جدید، 25 درصد از امتیاز ماه مشابه سال قبل در سال 2016 کسر خواهد شد.

با اعلام آخرین رده‌بندی از سوی فدراسیون جهانی، آرمین‌ هادی‌پور در وزن 54- کیلوگرم همچنان در رده دوم جدول قرار دارد، فرزان عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم نیز جایگاه خود را در رده سوم حفظ کرد.

میرهاشم حسینی رده هشتم جدول وزن 63- کیلوگرم را در اختیار دارد و ابوالفضل یعقوبی نیز در رده پانزدهم وزن 68- کیلوگرم قرار دارد.

مسعود حجی زواره نماینده وزن پنجم کشورمان رده پنجمی خود را در جدول فدراسیون جهانی حفظ کرده است، مهدی خدابخشی نیز در جایگاه هشتم وزن 80- کیلوگرم قرار دارد.

احمد محمدی در وزن 87- کیلوگرم با کسب مدال طلای تورنمنت آزاد صربستان و سه پله صعود رده چهاردهم این وزن را به خود اختصاص داده است و سعید رجبی دیگر نماینده کشورمان در این وزن رده 33 جدول را در اختیار دارد.

سجاد مردانی نماینده سنگین وزن کشورمان (87+ کیلوگرم) نیز همچنان در رده سوم جدول قرار دارد. 

در گروه زنان فاطمه مداحی در وزن 46- کیلوگرم در رده 42 قرار دارد، ناهید کیانی هوگوپوش وزن 49- کیلوگرم کشورمان رده 47 را در اختیار دارد و سودابه پورصادقی نیز در رده 71 جای گرفته است.

طیبه پارسا در وزن 57- کیلوگرم در رده 57 باقی ماند. کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن 62- کیلوگرم کشورمان نیز که با توجه به مصدومیتش پس از رقابت‌ها جهانی در هیچ رویدادی حضور نداشته رده پانزدهم این وزن را به خود اختصاص داده است. زهرا شجاعی در این وزن در جایگاه 46 قرار دارد و پریسا جوادی نیز رده 48 جدول را به خود اختصاص داد.

زهرا پوراسماعیل تکواندوکار وزن 73- کیلوگرم همچنان در جایگاه چهاردهم قرار دارد و اکرم خدابنده در وزن 73+ کیلوگرم در رده نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

***رنکینگ جهانی

وزن 54- کیلوگرم:

1- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی 235/60 امتیاز

2- "آرمین هادی‌پور" از ایران با 213 امتیاز

3- "جک وولی" از ایرلند با 192/68 امتیاز

...

22- "مهدی اسحاقی" از ایران با 57/70 امتیاز 

23- "ابراهیم صفری" از ایران 56 امتیاز

وزن 58- کیلوگرم:

1- "کارلوس ناوارو" از مکزیک با 358/54 امتیاز

2- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی 329/78 امتیاز

3- "فرزان عاشورزاده" از ایران 304/88 امتیاز 

...

28- "محمد کاظمی" از ایران با 75/25 امتیاز

وزن 63- کیلوگرم:

1- "جوآد آچاب" از بلژیک با 278/88 امتیاز

2- "شوای ژائو" از چین با 174/31 امتیاز

3- "لوره بریسس" از کرواسی با 162/56 امتیاز

...

8- "میرهاشم حسینی" از ایران با 112 امتیاز 

...

24- "امیرمحمدبخشی" از ایران با 60 امتیاز