به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، جلسه ارزیابی عملکرد 6 ماه نخست کمیته استعدادیابی فدراسیون روز گذشت با حضور محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون، مرزوقی و محمدی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، کاشانی رییس کمیته استعدادیابی و گرمه‌ای کارشناس این کمیته در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در این نشست کاشانی چگونگی فرآیند استعدادیابی در رشته رزمی تکواندو را مطرح کرد و در ادامه نیز گرمه‌ای گزارش عملکرد این کمیته را ارائه نمود.همچنین کارشناسان دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان به بررسی عملکرد این کمیته پرداختند که نتیجه این ارزیابی طی ماه های آینده اعلام خواهد شد.