به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دیوید مویس به عنوان سرمربی جدید وستهام انتخاب شد.

دیوید مویس با قراردادی دو و نیم ساله به عنوان سرمربی جدید وستهام شروع به کار خواهد کرد. وستهام اکنون با 20 امتیاز در جایگاه هجدهم جدول قرار دارد.