به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تیم آرنیس فدراسیونورزش های رزمی جهت حضور در رقابت های بین المللی این رشته  که از 7 الی 15 در شهر مینسک برگزار می شود، عازم بلاروس می شود.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی سمت
حسین عزتی سرپرست آقایان
کوروش کریمی نماینده وزارت ورزش
حمیدرضا پارسی منش نماینده فدراسیون( آقایان)
میر محمد حسینی داور
مهدی شاهوردی سرمربی
عباداله بخشی مربی( آقایان)
شهرم علی پور ورزشکار
محمد بخشی درین کبود ورزشکار
بهزاد هم رنگ پست کندی ورزشکار
ساعد اسدی پرنجه ورزشکار
سجاد اقیانوسی ورزشکار
محمد علی قنبری ورزشکار
امیرحسین بختیاری ورزشکار
فخرالدین دیده بان ورزشکار
نوید بارانی تکانتچه ورزشکار
ناهید عزیزی سرپرست بانوان
فرانک شرفی نماینده فدراسیون (بانوان)
محبوبه کلهری مربی( بانوان)
الهه بخشی ورزشکار
مهلا نادعلی ورزشکار
زهره کشاورزیان ورزشکار
فاطمه صفری ورزشکار
نیره یونس آبادی ورزشکار
سمانه اتحاد ورزشکار
مهیا صفوی ورزشکار