به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در حکم محمدصادق فرجی آمده است:

با عنایت به شایستگی، تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی بدینوسیله به عنوان رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون منصوب می گردید.

توفیق جنابعالی در رداه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در ورزش کاراته کشور را از خداوند متعال خواهانم.