به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فدراسیون کاراته در نظر دارد برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا مسابقات انتخابی تیم ملی رده های سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای دختران و پسران را برگزار کند. بر این اساس و طبق برنامه قرار است رقابت های پسران طی روزهای 27 تا 29 دی ماه و مسابقات دختران در روزهای 4 تا 6 بهمن ماه در استان اصفهان برگزار شود.

برای شرکت در این پیکارها کاراته کارها از روز چهارشنبه اول آذر ماه تا 20 دی ماه در بخش پسران و تا 27 دی ماه در بخش دختران فرصت ثبت نام از طریق سایت فدراسیون را دارند.

مسابقات در دو بخش کاتا انفرادی وتیمی و کومیته انفرادی خواهد بود.

شرایط سنی شرکت کنندگان در مسابقات:

نوجوانان: متولدین 11/10/1381 الی 10/10/1383

جوانان: متولدین 11/10/1379 الی 10/10/1381

امید: متولدین 11/10/1376 الی 10/10/1379

برنامه برگزاری رقابت ها و اوزان در بخش دختران به شرح ذیل است:

کاتا و کومیته انفرادی نوجوانان روز چهارشنبه 4 بهمن ماه

اوزان نوجوانان 47-، 54- و 54+کیلوگرم

کاتا انفرادی، تیمی و کومیته انفرادی جوانان روز پنجشنبه 5 بهمن ماه

اوزان جوانان 48-، 53-، 59- و 59+ کیلوگرم

کاتا و کومیته انفرادی امید روز جمعه 6 بهمن ماه

اوزان امید 50-، 55-، 61-، 68-، 68+ کیلوگرم

برنامه برگزاری و اوزان در بخش پسران به ترتیب ذیل خواهد بود:

کاتا و کومیته انفرادی نوجوانان روز چهارشنبه 27 دی ماه

اوزان نوجوانان 52-،57-،63-، 70- و 70+ کیلوگرم

کاتا انفرادی، تیمی و کومیته انفرادی جوانان روز پنجشنبه 28 دی ماه

اوزان جوانان 55-، 61-، 68-، 76- و 76+ کیلوگرم

کاتا و کومیته انفرادی امید روز جمعه 29 دی ماه

اوزان امید 55-، 60-، 67-، 75-، 84- و 84+ کیلوگرم

یک کیلوگرم ارفاق وزنی برای این مسابقات در نظر گرفته شده است.

در مسابقات کاتای تیمی و انفرادی شرکت کنندگان باید توکویی کاتا(کاتای اختیاری) و در کاتای تیمی، تیم های راه یافته به فینال و دیدار رده بندی بونکای کاتا را باید اجرا کنند.

شرکت در مسابقات آزاد بوده و محدودیت شرکت کننده برای استان ها وجود ندارد.

اعضای تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان و قهرمانی جهان در اسپانیا ملزم به شرکت در این مسابقات نیستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ذیل مراجعه کنید.