به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آرش میراسماعیلی در مراسم گلریزان جامعه ورزش در حامیت از زلزله زدگان غرب کشور حضور یافت.

قهرمان اسبق جودو جهان گفت: امروز مردم ایران همچون مردم کرمانشاه عزاداراند و در این غم با اهالی پهلوان پرور کرمانشاه همدردی می‌کنند. قهرمانان و پیشکسوتان ورزش هم از همان روز اول همراهی خود را صادقانه با مردم زلزله زده به اثبات رساندند.

وی ادامه داد: جامعه ورزش همیشه در اقدامات خیرخواهانه پیشرو و پیشگام بوده و امروز غم اهالی ورزش کمتر از مردم زلزله زده نیست و همراهی خود را با زلزله زدگان همچنان ادامه خواهد داد.

میراسماعیلی، بیان کرد: جامعه ورزش  همچنان که در تمام عرصه همراهی و پشتیبانی مردم را با خود به همراه دارند در چنین وقایعی نیز انها در کنار مردم هستند و وظیفه اجتماعی و انسانی إیجاب می کند این همدلی و مهربانی با مردم پهلوان صفت کرمانشاه ادامه یابد.