به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در نخستین دوره مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان صلح ودوستی در منطقه آزاد ارس که در دو بخش انفرادی وتیمی برگزار شد تیم ملی ایران الف با کسب ۵۸  امتیاز اول شد،  تیم منتخب ارس با امتیاز با۵۳ امتیاز به مقام دوم رسید و تیم ملی ترکیه با ۴۶ امتیاز سوم شد. پنج تیم خارجی و چهار تیم داخلی در این مسابقات حاضر بودند.

نتایج بدست آمده انفرادی در دو بخش مردان و زنان به شرح زیر است:

بخش بانوان

۱ _  فرحناز ابراهیمی از تیم ملی الف

۲ _  سیده فاطمه موسوی از تیم ملی الف

۳ _ شیلان تخته فیروزه ازتیم منتخب ارس

بخش مردان

1- عیسی ابراهیمی از تیم ملی الف

2- علاالدین قره حسنلو از تیم منتخب ارس

3- حسن کوچ از تیم ملی ترکیه