به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری روش های کسب سهمیه المپیک را با توجه با آغاز مسابقات موثر در کسب سهمیه المپیک توکیو اعلام کرد.

طبق اعلام اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مجموع 76 دوچرخه سوار در رشته کراس کانتری شرکت می کنند که در هر بخش اقایان و بانوان به طور جداگانه 38 نفر اجازه شرکت خواهند داشت.

قوانین کسب سهمیه مسابقات کراس کانتری به شرح ذیل می باشد:

در هر بخش 2 سهمیه برای نمایندگان کشور میزبان می باشد.(مجموع 4 سهمیه)

نفرات برتر قاره های آمریکا،آسیا و آفریقا در سال 2019 هرکدام 1 سهمیه.(مجموع 3 سهمیه)

2نفر برتر مسابقات قهرمانی جهان سال 2019 در رده زیر 23 سال و بزرگسالان.(مجموع 4 سهمیه)

الف:کشورهایی که در رده بندی ملی اتحادیه جهانی در پایان سال 2019 در جایگاه 1 و2 باشند 3 ورزشکار در هر بخش.(مجموع 6 سهمیه)

ب: کشورهایی که در رده بندی ملی اتحادیه جهانی در پایان سال 2019 در جایگاه 3 تا 7 باشند 2 ورزشکار در هر بخش.(مجموع 10 سهمیه)

ج: کشورهایی که در رده بندی ملی اتحادیه جهانی در پایان سال 2019 در جایگاه 8 تا 21 باشند 1 ورزشکار در هر بخش.(مجموع 14سهمیه)

*هیچ کشوری بیش از 3 سهمیه در هر بخش آقایان و بانوان نمی تواند داشته باشد.

**در انتها سال 2019 تمامی سهمیه ها اعلام می شوند.