به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با توجه به اینکه در ثبت نام قبلی کمیسیون مربیان کشور (اسفندماه 96) تعداد مربیان متقاضی به حد نصاب نرسید، ثبت نام مجدد مربیان متقاضی عضویت در کمیسیون مربیان کشتی کشور از روز اول اردیبهشت ماه و به مدت پنج روز کاری انجام خواهد شد.

مربیان واجد شرایط جهت نامزدی عضویت در کمیسیون مربیان از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن مدارک اعلامی در بخشنامه ارسالی به هیأت های کشتی استان ها، به مسعود رستمی (دبیر کمیسیون مربیان) مراجعه نمایند.

بدیهی است با توجه به حدنصاب نرسیدن مجدد تعداد مربیان ثبت نام شده، کمیسیون مذکور به صورت شورایی تشکیل و نفرات آن به انتخاب فدراسیون معرفی خواهند شد.