به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مقرر شد برنامه تمامی مربیان تیم های ملی استقامت و نیمه استقامت زیر نظر رسول هاشم کندی و برنامه های تیم ملی سرعت زیر نظر محمد ابوحیدری در کلیه رده های سنی با مشورت و همفکری کلیه مربیان تا بازی های آسیایی جاکارتا و قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ انجام گردد.

-بدین ترتیب آقایان رسول هاشم کندی و حمید سجادی تمرکز برنامه های خود را بروی تیم ملی استقامت جاده بزرگسالان و زیر 23 سال معتوف خواهند کرد.

-آقایان محمد ابوحیدری و حسنعلی ورپشتی (تیم ملی سرعت)

-آقایان معذالدین سید رضایی و رامین مهربانی (تیم ملی نوجوانان و جوانان)

-آقایان حسین ناطقی و حمید خمسه رشته های تعقیبی تیمی و تعقیبی انفرادی

-آقای محمود پراش رشته های نیمه استقامتی