به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته آبهای آرام فدراسیون قایقرانی در نظر دارد تست نهایی انتخابی ملی پوشان حاضر در بازیهای آسیایی جاکارتا را پس از بررسی ورزشکاران معرفی شده از سوی استان ها برگزار نماید.

این تست 30 خردادماه در بخش آقایان و 31 خردادماه در بخش بانوان انجام می شود.

این تست در مواد بازیهای آسیایی جارکاتا برگزار خواهد شد.

مواد تست

بخش آقایان:

کایاک دونفره 1000 متر

کایاک چهارنفره 500 متر

کایاک یکنفره 200 متر

کانوکانادایی یکنفره 1000 متر

کانوکانادایی دونفره 1000 متر

کانوکانادایی دونفره 200 متر

بخش بانوان:

کایاک یکنفره 500 متر

کایاک دونفره 500 متر

کایاک چهارنفره 500 متر

کایاک یکنفره 200 متر

کانوکانادایی یکنفره 200 متر

کانوکانادایی دونفره 500 متر

هیات های قایقرانی تا 19 خردادماه مهلت دارند تا اسامی ورزشکاران برتر استان خود را جهت بررسی در کمیته فنی و اعلام نظر به فدراسیون معرفی کنند.