به ، در راستای آموزش ملی پوشان وزنه برداری کشورمان یک دوره کلاس آشنایی با داروهای ممنوعه (دوپینگ) و عدم استفاده از مواد نیروزا برای مربیان و اردونشینان تیم ملی امروز سه شنبه در فدراسیون وزنه برداری برگزار شد.
 
خانم دکتر دادگستر، مسئول کمیته آموزش و پیشگیری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) مدرس این کلاس بود.
 
در کلاس امروز برنامه های آموزشی موثری به منظور آگاهی بیشتر ملی پوشان و مربیان با لیست مواد ممنوعه و عوارض آن، فرایند نمونه گیری، آخرین مقررات و قوانین مبارزه با دوپینگ و اقدام پیشگیرانه ارائه و مطرح شد.