طاهره طاهریان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، بخش ورزش قهرمانی زنان را رو به رشد دانست و گفت: این موضوع در رشته فوتسال و بسیاری از رشته ها از جمله تکواندو، تیراندازی، کاراته و...قابل مشاهده است.

او با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به ورزش بانوان دارد، اظهار داشت: هماهنگی بین دستگاه های ورزشی نیز بستر مناسب برای کسب چنین پیروزی هایی را فراهم کرده است.

نایب رییس اول کمیته ملی المپیک در ادامه تلاش های فدراسیون فوتبال را هم مورد توجه قرار داد و افزود: از نزدیک شاهد همکاری های فدراسیون فوتبال برای توسعه ورزش بانوان بوده ام وضمن اینکه معاونت ورزش بانوان نیز ورزش قهرمانی را با جدیت پیگیری می کند قطعا این نگرش مثبت در همکاری های مشترک زمینه ساز توسعه ورزش زنان می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت هایی که بانوان در انجام تمرینات ورزشی با آن مواجه هستند اشاره و این عناوین را بسیار ارزشمند توصیف کرد و توضیح داد: این نتایج در شرایط برابر با سایر ورزشکارها درخارج از کشور به دست نمی آید کمبود زیر ساخت ها، پوشش متفاوت و...در واقع بانوان ما در چنین شرایطی، چنین موقعیت هایی را به دست می آورند.

طاهریان با بیان اینکه چنین شرایطی در تمامی رشته های ورزشی صدق می کند، اظهار داشت: باورم این است که این عناوین، سراغاز یک کار بزرگ است و بی تردید درآینده نزدیک همه فدراسیون ها در بخش ورزش قهرمانی نتایج بسیار خوبی را برای کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

او درمورد تغییر مطالبات زنان در عرصه ورزش حرفه ای گفت: واقعیت این است زنان در شرایط دیگری قرار گرفته اند و امروز با توجه به جایگاه قابل توجهی که در ابعاد مختلف کسب کرده اند مطالبات دیگری دارند که باید به آنها پاسخ داده شود.

طاهریان فراهم نمودن شرایط برابر را یکی از این مطالبات عنوان کرد و افزود: نباید بین ورزشکار زن و ورزشکار مرد در بخش حرفه ای و قهرمانی تفاوتی قائل شد. در واقع زنان ما براساس توانایی هایشان، مطالباتشان هم تغییر کرده است که امروز این شرایط برابر باید برای شان مهیا شود.

نایب رییس کمیته ملی المپیک با بیان این موضوع که نیازهای زنان ورزشکار نسبت به گذشته تغییر کرده و در برخی از رشته ها کار بیشتری باید انجام شود تا در مجامع بین المللی شرایط بهتری داشته باشیم، گفت: زیر ساخت ها و شرایط مالی باید فراهم شود و عرصه سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم سازی می بایست با حضور خود زنان انجام پذیرد.