به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با توجه به این که رشته سه گانه بانوان به تازگی در کشور راه اندازی شده و فعالیت خود را آغاز نموده است با برنامه ریزی معاونت بانوان فدراسیون و دعوت از ورزشکاران مستعد و برگزیده از سراسر کشور یک دوره آزمون رکوردگیری شنا برگزار گردید.

 این رکوردگیری با شرکت ۲۴ ورزشکار از ۱۲ استان کشور، به مسافت ۷۵۰ متر در استخر مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد. هدف از برگزاری این آزمون سنجش توانایی، تعیین سطح و شناسایی ورزشکاران برتر جهت شرکت در اردوهای آمادگی فدراسیون و ارتقاء سطح فنی ورزشکاران می باشد.