به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در ادامه حضور ملی پوشان در فدراسیون پزشکی ورزشی جهت تشکیل پرونده سلامت،ملی پوشان دوچرخه سواری ضمن حضور در این فدراسیون و معاینه و انجام تست های مختلف پزشکی پرونده سلامت تشکیل دادند.

روند تشکیل پرونده سلامت مراحل پایانی خود را سپری می کند و چند فدراسیون که به دلیل تراکم مسابقات برون مرزی امکان معرفی ورزشکاران خود را تاکنون نداشته اند نیز در روزهای و هفته های آینده ملی پوشان خود را به فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی کرده و برای آن ها نیز پرونده سلامت تشکیل می شود.