به گزارش  گروه ورزشی خبرگزاری برنا، این نشست که با حضور دکتر سجادی سرپرست کاروان،دکتر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و معاون کاروان اعزامی،دکتر دهخدا رئیس فدراسیون دانشجویی،دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر آقا علی نژاد مسئول کاروان پالمبانگ، نماینده حراست،عاطفه اسلامیان مدیر واحد بین الملل،حمید رضا سلامی مدیر واحد تشریفات،محمود عبدالهی مدیر واحد روابط عمومی، علیرضا محسنی مسئول بدرقه کاروان، پرویز خاکی،  سعید افتخاری، فاطمه موسوی و اعظم فاطمی نیا ازکمیته ملی المپیک  درآن حضور داشتند در ابتدا مسئولین هریک از کمیته ها و بخش های مختلف کاروان اعزامی به ارائه گزارشاتی از فعالیت های انجام شده خود پرداخته و سپس به اعلام برنامه های پیش رو  پرداختند.

دکتر نصراله سجادی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا ضمن تقدیر و تشکر از کمیته های مربوطه از برگزاری سه نشست طی دو هفته آینده خبر داد و افزود : این نشست ها با توجه به ضرورت های موجود با روسای فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آسیایی،کادر سرپرستی کاروان اعزامی و نشست با رسانه ها خواهد بود.

وی ادامه داد:علاوه بر آن مقرر شد با توجه به ضرورت هماهنگی های کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی یک کارگاه آموزشی برای سرپرستان و کادر فنی رشته های اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا برگزار شود تا سرپرستان رشته های مختلف ورزشی با اطلاع و آگاهی کامل و به منظور اجتناب از ناهماهنگی در کاروان به این دوره از بازیها اعزام شوند.

درپایان مقرر شد مسئول کمیته ای مختلف کادر سرپرستی کاروان در جلسه آتی چک لیستی از کلیه فعالیتهایی که می بایست  انجام شود را به همراه داشته باشند تا در خصوص هر مورد تصمیمات مربوطه اتخاذ گردد.