سالهاست همه ما می دانیم و در اخبار می خوانیم که مافیایی در فوتبال کشور رسوخ کرده و نشانه های وجود این مافیا را می توان در اجزای مختلف فوتبال دید. چرا یک بار برای همیشه نفوذ مافیای دلالی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را قطع نکنیم و سرشاخه های این سرطان را از بدن بیمار فوتبال بیرون نکشیم؟ چرا هر بار از مافیای فوتبال حرفی زده می شود، سکوتی مرگبار بین مدیران فوتبال حکم‌فرما می شود و لابی های پشت پرده برای ساکت کردن هر صدایی فعال می شوند؟ حوزه قدرت و نفوذ این مافیا تا کجاست؟ چرا باید کار به جایی برسد که مربی آلمانی باشگاه استقلال مجبور شود پشت میکروفن رسانه ها شکوه کند که هر بار می خواهیم بازیکن خارجی بخریم دلال ها و ایجنت ها او را از آمدن به ایران منصرف می کنند و سپس همین دلال ها به ما همان بازیکن را پیشنهاد می دهند تا به واسطه آنان خرید انجام شود.

حوزه قدرت این دلال ها تا کجای فوتبال ما نفوذ کرده و در مدیران ما در چه سطحی آلوده این فساد شده اند؟ این ها کی قرار است شفاف شود؟ این فوتبال چرک، پس چه زمانی باید از این عفونتی که همه اندام هایش را درگیر کرده رهانیده شود تا بتواند سر پا بایستد؟ تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، قطعا منافع چهره های پشت پرده ای را به خطر خواهد انداخت که با دلالی در قراردادهای مختلف، از خرید و فروش بازیکن گرفته تا حق الوکاله و پورسانت های اسپانسری و صدها مورد دیگر از این قبیل، یک شبه به رانت های چند میلیاردی دست می‌یابند. کسانی که بی نام و نشان چنان قدرتی در فوتبال ما یافته اند که بازیکنان درجه دو و سه را به نام ستاره فوتبال با قراردادهای میلیاردی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می دهند و سرمایه ملی را می بلعند.

ما در کشوری زندگی می کنیم که جوانان پاک آن عاشقانه فوتبال را دنبال می کنند. جوانانی که با هر میزان از تمکن مالی برای کمک به اداره و مدیریت این دو باشگاه هزینه می کنند. جوانانی که هر هفته با تحمل تمام سختی ها و مرارت ها و کمبودها برای تماشای فوتبال راهی ورزشگاه ها می شوند اما در برابر سیل اخبار متنوع از انواع فساد و ناکارآمدی در این فوتبال، آسیب شناسی بیطرفانه و شفاف سازی غیر مغرضانه ای را نمی بینند. ما در برابر این جوانان پاک و ارزشمند مسئولیم. پاک کردن این فوتبال و تبدیل مدیریت بیمار دو باشگاه به یک فرایند مدیریتی نوین، چابک و مبتنی بر استاندارد های جهانی، مسوولیت ما در قبال این خیل هوادار است. تحقیق و تفحص ، گام گذاشتن در راهی است که نهایتا به یک فوتبال پاک و ساختارمند منتهی خواهد شد.

برگرداندن فوتبال به ریل مدیریت حرفه ای، راهی سخت و احتمالا طولانی است. اما این راه باید از جایی آغاز شود. آسیب شناسی راهی که تا کنون رفته ایم، شناسایی معضلات و اشتباهات عملکردی، بررسی اشکالات فرایندی و گزارش واقعیت آنچه که زیرپوست باشگاه داری ما می گذرد، نقشه راه و گام آغازین و البته مهم ترین بخش این راه است. تحقیق و تفحص کمک می کند  این دوباشگاه بزرگ و ملی در مسیری قرار بگیرند که تیم های مطرح دنیا برای حرفه ای شدن و تبدیل به یک بنگاه علمی و توجیه دار از نظر اقتصادی ، طی کرده اند.

باور دارم طرح تحقیق و تفحص بهترین و ماندگارترین کاری بود  که می توانستیم برای کمک به ورزش و جامعه فوتبال انجام دهیم.