به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا،  در خصوص مطلب منتشر شده توسط برخی رسانه ها پیرامون اظهارات رییس فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم پرداخت مالیات بازیکنان و مربیان توسط باشگاه ها ، به اطلاع عموم می رساند که رییس محترم فدراسیون فوتبال به درستی به این نکته مهم اشاره کرده اند که مالیات بر درآمد اشخاص بر عهده شخصی است که درآمدی را کسب می کند اما در عین حال این اظهارات ایشان جنبه ارشادی داشته و در جهت حمایت از حقوق باشگاه ها بوده است تا در شریطی که به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در ایفای تعهدات اصلی و اولیه خود با مشکل مواجه و اکثریت آنها  برای تامین بخشی از هزینه های خود از منابع عمومی بهره مند هستند ، تعهد اضافه دیگری بر آنها تحمیل نشود .


بدیهی است باشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مسوولیت مستقیم کلیه تعهدات و دیونی که برعهده می گیرند با خود ایشان است و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تا زمانی که تصمیمات و اقدامات باشگاه ها با اساسنامه فدراسیون و سایر مقررات مربوطه مغایرتی نداشته باشد به مسایل داخلی آنها ورود نخواهند کرد .