به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، گزارش ها حاکی از آن است که فیفا از شبکه های تلویزیونی خواسته است در زمان پخش مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، کمتر تصاویر زنان  حاضر در استادیوم‌ها‌ را نشان دهند.

رئیس بخش «مسئولیت اجتماعی» فیفا، این طرح را بخشی از سیاست رسمی فدراسیون جهانی فوتبال می داند.

فدریکو آدیچی، رئیس گروه «تنوع اجتماعی و فرهنگی» فیفا ، گفت که در جام جهانی 2018، پخش این گونه تصاویر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است که متخصصان قصد دارند آنها به حداقل برسانند. به زودی نمایندگان فیفا در تماس با روسای رسانه های برجسته ی روسیه از آنها درخواست خواهند کرد که هواداران  را کمتر نشان دهند.

پی آر کوک،رئیس سازمان "فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا" عنوان کرد که «جنسیت زدگی» مشکل اصلی جام جهانی 2018 است. به گفته وی، در طول مسابقات، بیشتر از همه روس ها، که طرفداران فوتبال بودند، از این موضوع رنج می بردند.