به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، وزن کشی این مسابقات عصر دیروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
 
55 کیلوگرم: 18 نفر
60 کیلوگرم: 20 نفر
65 کیلوگرم: 19 نفر
70 کیلوگرم: 15 نفر
75 کیلوگرم: 16 نفر
75+ کیلوگرم: 18 نفر