به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محمدرضا ساکت با ارسال نامه ای به بل حسن ملوچه انتصاب وی را به عنوان مشاور فنی فیفا تبریک گفت.

در این نامه آمده است:
با کمال مسرت متوجه شدیم که شما به عنوان مشاور فنی فیفا انتخاب شده اید. مطمئن هستیم که مهارت و تجربیات بی شمار شما به انجام وظایف به بهترین نحو کمک خواهد کرد تا فدراسیون های فیفا در منطقه غرب و مرکزی  آسیا را برای رسیدن به اهدافشان در حوزه فنی و بالاخص پروژه های مالی حمایت خواهید کرد.  نیاز به ذکر است نیست که جمهوری اسلامی ایران با نهایت افتخار آمادگی خود را برای توسعه هرچه بیشتر و همکاری اش با دپارتمان توسعه فنی فیفا اعلام می کند. بار دیگر تبریکات صمیمانه برای انتصاب خود پذیرا باشید.