به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عباس فاریابی مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی ایران و یکی از پیشکسوتان شناخته شده به عنوان جانشین یوان اگزیانگ یانگ چینی برای ریاست کمیته ی فنی و قوانین کنفدراسیون شمشیربازی آسیا منصوب شد. 

فاریابی یکی از متخصصین فنی این رشته ورزشی در آسیاست که علاوه بر مسئولیت های مختلف در فدراسیون شمشیربازی کشورمان هم اکنون عضو کمیسیون قوانین فدراسیون بین المللی شمشیربازی و یکی از اعضای فعال کمیته فنی و قوانین کنفدراسیون شمشیربازی آسیا هست و همچنین سمت مسئول کمیته فنی مسابقات متعددی را به عهده داشته است‌.

ضمن اینکه عباس فاریابی ریاست کمیته فنی مسابقات شمشیربازی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ که اواخر مرداد ماه برگزار می شود را عهده دار خواهد بود‌.