به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در حالی که محمد انصاری یکی از بازیکنان اصلی برانکو در لیگ هجدهم به شمار می رود اما شنیده ها حاکی از آن است که او دو پیشنهاد از دو باشگاه بلژیکی و ترکیه ای  دارد و آنها خواهان به خدمت گرفت یکی از بهترین مدافعان ایران هستند.

 

محمد انصاری یکی از ارکان اصلی پرسپولیس در چهار  فصل اخیر بوده و بی تردید او با توجه به تعصبی که به باشگاه دارد بعید است پرسپولیس را در شرایط فعلی رها کند اما شاید این پیشنهادات به حدی جذاب باشد که باشگاه به فروش این بازیکن راضی شود.

به  هر ترتیب باید برانکو در این باره صحبت کند.در همین برخی شنیده ها حاکی از آن دارد که باشگاه ترکیه ای پیشنهاد بهتری به لحاظ مالی ارائه کرده است.