به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دکتر مسعود سلطانی فر در حکمی  غلامرضاپارسا را به عنوان ‏نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تایید مجمع عمومی ‏این فدراسیون منصوب کرد.