به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، طی حکمی از سوی مسعود خلیلی، دانیال جباری به عنوان قائم مقام معاونت اسبدوانی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به همت و تلاش فراوان جنابعالی در به ثمر رساندن بسیاری از امور اسبدوانی کشور و نیز پیشنهاد معاونت محترم اسبدوانی بدینوسیله شما را به سمت قائم مقام معاونت مذکور منصوب می نمایم. 

امیدوارم با همت و تلاش تمامی مالکین و همه همکاران در فدراسیون سوارکاری در انجام امور بزرگی که در اسبدوانی کشور مطرح می باشد همچون گذشته موفق و موید باشید.