به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، داوران و ناظرانی که برای کلیه مسابقات در سطح استانها برگزار می شوند، طبق آیین نامه برگزاری مسابقات سازمان لیگ ، هیات فوتبال استان میزبان موظف است یک روز قبل بازی تا صبح بازی برای داوران محل اسکان را تامین کند. همچنین ایاب و ذهاب داوران چه قبل و چه بعد از بازی برعهده هیات فوتبال استان یا شهرستان میزبان است.

اگر به هر دلیلی  بازی با 24 ساعت تاخیر انجام شود، هیات ها وظیفه دارند محل اسکان داوران و ناظران را تامین کنند.