به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با روی کار آمدن فدراسیون جدید نجات غریق و غواصی به ریاست ایلخان نوری بنابر  آن شد که توجه و  تمرکز جدی بر  روی ورزشکاران  فعال در این رشته ورزشی در رده های سنی پایه شود. از همین رو با توجه به برنامه ریزی ها و تصمیمات فدراسیون نجات غریق و غواصی اولین دوره رقابت های قهرمانی کشور در تاریخ این فدراسیون در  رده سنی جوانان برنامه ریزی شد و هم اکنون در حال اجراست.

این رقابت ها به صورت منطقه ای که شامل 6 منطقه و در 5 ماده برگزار می شود. پس از پایان مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات 2 نفر برتر مواد مختلف از هر منطقه از سوی فدراسیون برای شرکت در مرحله نهایی رقابت ها با عنوان برترین جوانان کشور دعوت خواهند شد و با یکدیگر به رقابت خواهند  پرداخت تا برترین ورزشکاران رشته ورزشی نجات غریق در  سال 1397 مشخص و معرفی می شوند.