به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور مقطع متوسطه با قهرمانی تیم تهران به پایان‌ رسید بعد از تیم تهران تیمهای مازنداران و خراسان رضوی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب نمودند.

در بخش قهرمانی میزها نیز نامی نیکزاد از گلستان ـ ماهان صابری از مازندران ـ علی مجیدی از همدان ـ ابوالفضل اصغری از مازندران و پدرام رحمانی از شهرستان های تهران قهرمان میزهای پنجگانه شدند.

در بخش مسابقات برق آسا نیز آقایان آرین فرمانی از قزوین ـ ماهان صابری از مازندران و امیرمحمد آزادی از البرز به مقام های اول تا شوم رسیدند.  

این رقابت ها باحضور ۲۴ تیم در ۷ دور به روش سوییسی تیمی از ۱۵ مرداد لغایت ۲۱ مرداد به طول انجامید.