به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، این کمیته تحت نظارت کمیته فنی AFC و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا مباحث مرتبط با حوزه توسعه فوتبال و رده های پایه در کشورهای عضو به ویژه طرح نخبگان جوان فوتبال آسیا را مورد بررسی قرار می دهد.

داتو وینسور جان، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا که نخستین سخنران این نشست بود  در این خصوص گفت: "همه ما در این اتاق یک باور مشترک داریم، یک نظام جام در حوزه  توسعه فوتبال جوانان پایه ای برای موفقیت در این سطح است. می دانیم که رقابت با بهترین های جهان در آینده نیازمند سرمایه گذاری هماهنگ و متمرکز برای جوانان ما است.

برنامه جامع AFC در حوزه نخبگان جوان که به وسیله این هیات مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد نقش بسیار مهمی در چشم انداز و ماموریت کنفدراسیون بر عهده خواهد داشت. زمانی که این طرح به مرحله اجرا برسد می تواند نقش تاثیرگذاری در ارتقای توانمندی های فنی فوتبال آسیا داشته باشد. من اطمینان دارم که ما ستاره های آینده فوتبال را معرفی خواهیم کرد ، بازیکنانی که فوتبال آسیا را به بالاترین جایگاه می رسانند.

گفتنی است در این نشست شاخصه های ارزشیابی و برخی پیشنهادات اجرایی در خصوص طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.