به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ملی پوشان والیبال ایران که به خاطر تغییر در برنامه روزانه خود با عجله و 30 دقیقه زودتر خود را به سالن «ورزش و فرهنگ» رساندند در ابتدا با حرکات کششی، بدن خود را گرم کردند.

بازیکنان سپس با اسپک و ساعد به گرم کردن کتف های خود پرداختند و تمرین سبک، شامل سرویس، دفاع و حمله و شبیه سازی یک بازی واقعی، تمرین پایانی بازیکنان ایران بود.

مرتضی شریفی، دریافت کننده جوان تیم ملی ایران، امروز به همراه سایر بازیکنان تمرین پرش و اسپک انجام داد ولی به شدت سایرین تمرین نکرد. او با نظر پزشک و مربیان تیم می تواند از بازی با لهستان برای ایران به میدان برود.