به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دومین هفته از مسابقات لیگ تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی پاس قوامین، بیمه سینا و کمانداران پایتخت در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

نتایج این هفته از مسابقات به شرح زیر است:

کامپوند آقایان:

بیمه سینا 4 – ویلانج گیلان 1

نفت امیدیه صفر – ناجا 5

فولاد مبارکه سپاهان 4 – ققنوس خرمدره 1

کنگره 60 صفر – سولار پلیمر البرز 5

کامپوند بانوان:

امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 3- بیمه سینا 2

ذوب آهن 2 – مس کرمان 3

ریکرو آقایان:

دور دوم:

هیئت کرمان 1 – کمانداران پایتخت 4

هیئت قم 1 - ناجا 4

میعاد بروجن 1 – فولاد مبارکه اصفهان 4

هیئت کیش صفر - امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 5

دور سوم:

هیئت کرمان 3 – نفت امیدیه2

کمانداران پایتخت 1 ناجا 4

هیئت قم صفر – امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 5

میعاد بروجن 2 – هیئت کیش 3

ریکرو بانوان:

دور دوم:

شهرداری رشت 1 – پاکان البرز 4

امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 1 - یاران جنوب کوشک شهرکرد 4

کمانداران پایتخت 1 - هیئت کیش 4

دور سوم:

شهرداری رشت 5 – مس کرمان صفر

پاکان البرز 2 – یاران جنوب کوشک شهرکرد 3

همدان 4 - کمانداران پایتخت 1

در جدول رده بندی تا پایان این هفته از مسابقات تیم های برتر به شرح زیر است:

ریکرو بانوان: 1- هیئت کیش 8 امتیاز 2- یاران جنوب کوشک شهرکرد 8 امتیاز 3- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 8 امتیاز

ریکرو آقایان: 1- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 13 امتیاز  2- ناجا 13 امتیاز 3- کمانداران پایتخت 9 امتیاز

کامپوند آقایان: 1- ناجا 10 امتیاز – 2- سولار پلیمر البرز 9 امتیاز – 3- بیمه سینا 9 امتیاز

کامپوند بانوان: 1- مس کرمان 8 امتیاز 2- سولار پلیمر البرز 5 امتیاز 3- امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان 3 امتیاز