به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در شروع رقابت های دوومیدانی بازی های پارآسیایی ۲۰۱۸ در روز پنجم آرزو رحیمی نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F32 با پرتابی به میزان ۴٫۲۷ نخستین مدال طلا را در روز پنجم مسابقات برای کاروان خودباوری و امید به ارمغان آورد تا اولین مدال ایران در این روز به رنگ زرین طلا باشد.