به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در مرحله مقدماتى مسابقات دوچرخه سوارى ماده تیم اسپرینت، تیم ایران متشکل از مهدى محمدى، صابر رحیم پور و بهرام سلیمانى با ثبت رکورد ۵٧ ثانیه و ٢۵٠ هزارم ثانیه در میان چهارم تیم عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. در این رقابت ها چین اول شد و تیم هاى مالزى و اندونزى در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

بدین ترتیب در مرحله رده بندى و براى رسیدن به مدال برنز ایران به مصاف اندونزى می رود و در فینال تیم هاى چین و مالزى با هم دیدار مى کنند. مرحله نهایى مسابقات از ساعت ١۵ آغاز مى شود.