به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محمد الوان پور به دلیل ادغام کلاس ها، با رکورد کمتر، ۳۹٫۲۲ قهرمان شد و رکورد آسیا را شکست.

امان اله پاپی ضمن شکستن رکورد جهان و آسیا، با رکورد ۴۸٫۶۰ در جایگاه دوم ایستاد و محمدخالوندی با ۴۸٫۰۱ سوم شد.