به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با آغاز تمرین تیم ملی فوتبال در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال، رسانه های گروهی می بایست از ساعت 15:15 در محل مرکز ملی فوتبال حضور داشته باشند.

لازم به توضیح است این تمرین تا انتها برای حضور رسانه ها آزاد است.

گفتنی است؛ از ساعت 15:30 دقیقه بازیکنان برای گرفتن عکس گروهی و از ساعت 16:00 تمرین ملی پوشان در زمین چمن شماره دو آغاز می شود.