به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در دوره دوم مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز اپن جهانی سوئد نوشاد عالمیان ۴ بر 3 پنگ را از پیش رو برداشت.
عالمیان در دور سوم با سوپانات از تایلند با رنکینگ ۱۱۱ روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی با برنده بازی بین ژو کیهاو رنک ۲۳۹ از چین و لیاو چنگ تینگ با رتبه بندی ۴۵ از چین تایپه دیدار خواهد داشت.

 همچین نیما عالمیان با پیروزی ۴ بر ۱ در برابر ترومر به مصاف حریف چین تایپه‌ای می‌رود. عالمیان در دور بعد با لین یان جو ۱۷ساله و چپ دست با رتبه‌بندی ۴۱ از چین تایپه دیدار خواهد داشت و در صورت پیروزی می‌بایست با برنده بازی با استایانو نیاگول ایتالیایی دارای رنک ۸۷ و ارونا کوادری نیجریه ای با رنک ۲۱ روبرو شود.